newsletter | rss | sitemap

sie 13, 2018
LUNCH


Lunch w Portofino w godzinach 12.00 - 16.00

Poniedziałek

Zupa:

Krem z białych warzyw z oliwą truflową.

Dania główne:
1. Penne z kurczakiem i cukinią na oliwie z parmezanem.

2. Sałatka ze smażonymi pieczarkami, brokułem, czerwoną cebulą i pomidorem.

3. Pizza Capricciosa( oferta ważna w lokalu)

 

 

Wtorek

Zupa:

Zupa koperkowa.

Dania główne:
1. Kotlet schabowy z ziemniakami i mizerią.

2. Spaghetti z serami w sosie śmietanowym.

3. Pizza Diavola (oferta ważna w lokalu)


 

 

Czwartek

Zupa:

Chłodnik z ogórka, szczypiorku, koperku i rzodkiewki z serem feta.

Dania główne:
1.Kaszotto z kurczakiem, kalafiorem i boczniakiem.

2. Sałatka z figą, kozim serem, porzeczką i sosem żurawinowym.

3. Pizza Salame (oferta ważna w lokalu)

 

 

Piątek

Zupa:

Kremowa zupa kalafiorowa z grzankami i czarnuszką.

Dania główne:
1. Pieczona szynka wieprzowa w sosie rozmarynowym z opiekanymi ziemniakami i sałatką z pomidora i cebuli ze śmietaną.

2. Farfalle z bakłażanem, koperkiem w sosie pomidorowym ze śmietaną.

3. Pizza Wegetariana (oferta ważna w lokalu)


 

Portofino Ristorante & Pizzeria

ul. Ryżowa 48
tel. 22 252 75 97

Cena na miejscu 16.90 zł                 Cena na wynos 19.90 zł

Pizza w lunchu 19.90 zł (bez zupy)

* Sztućce jednorazowe na życzenie gości

lut 12, 2018
Wydarzenia w Portofino
Regulamin Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria.
A. Ogólne zasady działania Programu Lojalnościowego.
1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Ristorante Portofino Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzibą przy ul. Ryżowej 48/228%, 02-495 Warszawa, %NIP: 5223052746
właściciel Restauracji Portofino w Warszawie.
2. Program Lojalnościowy Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria jest
programem lojalnościowym przygotowanym i prowadzonym przez Organizatora,
adresowanym do klientów Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria, ul.
Ryżowa 48 w Warszawie, którym będą przyznawane przewidziane w niniejszym
regulaminie korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
3. Regulamin Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria oznacza niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego
integralną część.
4. Niniejszy regulamin dotyczy Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO
Ristorante & Pizzeria działającej w następującej lokalizacji: Restauracja
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria ul. Ryżowa 48 w Warszawie.
5. Program Lojalnościowy Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria trwa od
dnia 18.08.2017r. do dnia 31.12.2017r. Z zastrzeżeniem pkt 21 Regulaminu Uczestnik
będzie mógł ubiegać się o kartę Programu Lojalnościowego, zbierać punkty jak
również odbierać przewidziane w Regulaminie korzyści wyłącznie w okresie trwania
Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
6. Przez Uczestnika Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante
& Pizzeria rozumiana jest osoba fizyczna, która otrzymała kartę programu
lojalnościowegoRestauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria. Jako uczestnik do
Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria może
przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.
7.Karta Programu Lojalnościowego będzie wydawana klientowi na jego wniosek,
przez obsługę Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria. ul. Ryżowa 48 w
Warszawie, po wypełnieniu Karty Programu Lojalnościowego poprzez wpisanie na
niej imienia i nazwiska klienta. Wzór karty programu lojalnościowego stanowi
załącznik nr.1 do Regulaminu Programu Lojalnościowego.
8. Wnioskowanie przez Uczestnika o wydanie karty Programu Lojalnościowego jest
jednoznaczne z faktem zapoznania się przez niego z niniejszym regulaminem oraz
zaakceptwaniem jego postanowień.
9. Obsługa Restauracji jest uprawniona do weryfikacji danych podanych przez klienta
na Karcie Programu Lojalnościowego z dokumentem tożsamości osoby ubiegającej
się o kartę Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria, w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych, niepełnych lub
błędnych danych, obsługa Restauracji może odmówić wydania karty Programu
Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
10. Karta Programu Lojalnościowego Uczestnika może być wykorzystywana jedynie
przez Uczestnika, dla którego została wydana i wyłącznie w celach związanych
z uzyskiwaniem przewidzianych w niniejszym regulaminie korzyści.
11. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Restauracji PORTOFINO Ristorante
& Pizzeria rozpoczyna się w momencie otrzymania karty Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
B. Zbieranie punktów i nagrody
12. Uczestnicy Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria zdobywają punkty poprzez dokonywanie zakupów w Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria (adres Restauracji w pkt.4). Potwierdzeniem
dokonanych przez uczestników zakupów jak również ich wartości są paragony
fiskalne.
13. Punktów nie dodaje się za transakcje inne niż bieżące, przez co rozumieć należy,
że punkty dodawane są wyłącznie za transakcje dokonane poczynając od dnia wejścia
w życie niniejszego Regulaminu. Punkty dodawane są wyłącznie za transkacje
dokonane przez Uczestnika po otrzymaniu karty Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
14. Punkty dodawane są według zasady: 1 pkt za każde 10zł wydane w Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria (adres Restauracji w pkt.4). Punkty są dodawane
w formie naklejek umieszczanych na kartach Programu Lojalnościowego Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria, przy czym jedna naklejka jest równoznaczna
z posiadaniem przez Uczestnika 1, 2, 5 lub 10 pkt, w zależności od ilości punktów
wskazanych na danej naklejce.
15. Warunkiem dodania punktów na kartę uczestnika Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria jest okazanie przez Uczestnika karty
Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria przy
czym okazanie karty musi nastąpić przy dokonywaniu przez Uczestnika zakupów,
przed zamknięciem transakcji.
16. Zgromadzone przez uczestników punkty w ramach Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria uprawniają do wymiany punktów na
pełnowartościowe dania w Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria (adres
Restauracji w pkt.4), według zasady: ilość powyżej 25 punktów zgromadzonych
przez jednego Uczestnika uprawnia do ich wymiany na jedno pełnowartościowe
danie, przez które rozumieć należy dowolne danie z obowiązującej w dacie
dokonywania wymiany karty menu Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria
(adres Restauracji w pkt.4). Wartość dania nie może być niższa niż 25 złotych.
Punkty nie uprawniają do otrzymania napojów, w tym alkoholi.
17. Punkty niewykorzystane przez Uczestnika przy danej wymianie zostają
przeniesione na kolejną kartę Programu Lojalnościowego tego Uczestnika wydaną na
jego wniosek.
18. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO
Ristorante & Pizzeria można wymieniać wyłącznie w Restauracji (adres Restauracji
w pkt.4), tj. nie można ich wymienić w dostawie.
19. Punktów zgromadzonych na Karcie Programu Lojalnościwego Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria nie można łączyć z punktami zdobytymi na innej
Karcie Programu Lojalnościwego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria,
z zastrzeżeniem przejścia punktów na nową kartę Uczestnika, o którym mowa w pkt
17 niniejszego regulaminu. Puktów zgromadzonych na Karcie Programu
Lojalnościwego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria nie można również
łączyć z środkami pieniężnymi przez co rozumieć należy brak możliwosci
uzupełnienia brakujących punktów poprzez zapłatę środków pieniężnych.
C. Postanowienia końcowe
20. Reklamacje na działanie programu lojalnościowego można składać pisemnie w
siedzibie Organizatora, będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
reklamacji.
21. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania, zawieszenia lub
zakończenia Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria w każdym momencie, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej www Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria
(www.portofino.waw.pl) oraz w siedzibie Restauracji jak w pkt 4.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2017r.

Regulamin Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria.
A. Ogólne zasady działania Programu Lojalnościowego.
1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Ristorante Portofino Sp. z o.o.
Sp.k. z siedzibą przy ul. Ryżowej 48/228%, 02-495 Warszawa, %NIP: 5223052746
właściciel Restauracji Portofino w Warszawie.
2. Program Lojalnościowy Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria jest
programem lojalnościowym przygotowanym i prowadzonym przez Organizatora,
adresowanym do klientów Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria, ul.
Ryżowa 48 w Warszawie, którym będą przyznawane przewidziane w niniejszym
regulaminie korzyści związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
3. Regulamin Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria oznacza niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego
integralną część.
4. Niniejszy regulamin dotyczy Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO
Ristorante & Pizzeria działającej w następującej lokalizacji: Restauracja
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria ul. Ryżowa 48 w Warszawie.
5. Program Lojalnościowy Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria trwa od
dnia 18.08.2017r. do dnia 31.12.2017r. Z zastrzeżeniem pkt 21 Regulaminu Uczestnik
będzie mógł ubiegać się o kartę Programu Lojalnościowego, zbierać punkty jak
również odbierać przewidziane w Regulaminie korzyści wyłącznie w okresie trwania
Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
6. Przez Uczestnika Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante
& Pizzeria rozumiana jest osoba fizyczna, która otrzymała kartę programu
lojalnościowegoRestauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria. Jako uczestnik do
Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria może
przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do
czynności prawnych.
7.Karta Programu Lojalnościowego będzie wydawana klientowi na jego wniosek,
przez obsługę Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria. ul. Ryżowa 48 w
Warszawie, po wypełnieniu Karty Programu Lojalnościowego poprzez wpisanie na
niej imienia i nazwiska klienta. Wzór karty programu lojalnościowego stanowi
załącznik nr.1 do Regulaminu Programu Lojalnościowego.
8. Wnioskowanie przez Uczestnika o wydanie karty Programu Lojalnościowego jest
jednoznaczne z faktem zapoznania się przez niego z niniejszym regulaminem oraz
zaakceptwaniem jego postanowień.
9. Obsługa Restauracji jest uprawniona do weryfikacji danych podanych przez klienta
na Karcie Programu Lojalnościowego z dokumentem tożsamości osoby ubiegającej
się o kartę Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria, w przypadku stwierdzenia podania nieprawdziwych, niepełnych lub
błędnych danych, obsługa Restauracji może odmówić wydania karty Programu
Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
10. Karta Programu Lojalnościowego Uczestnika może być wykorzystywana jedynie
przez Uczestnika, dla którego została wydana i wyłącznie w celach związanych
z uzyskiwaniem przewidzianych w niniejszym regulaminie korzyści.
11. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Restauracji PORTOFINO Ristorante
& Pizzeria rozpoczyna się w momencie otrzymania karty Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
B. Zbieranie punktów i nagrody
12. Uczestnicy Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria zdobywają punkty poprzez dokonywanie zakupów w Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria (adres Restauracji w pkt.4). Potwierdzeniem
dokonanych przez uczestników zakupów jak również ich wartości są paragony
fiskalne.
13. Punktów nie dodaje się za transakcje inne niż bieżące, przez co rozumieć należy,
że punkty dodawane są wyłącznie za transakcje dokonane poczynając od dnia wejścia
w życie niniejszego Regulaminu. Punkty dodawane są wyłącznie za transkacje
dokonane przez Uczestnika po otrzymaniu karty Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria.
14. Punkty dodawane są według zasady: 1 pkt za każde 10zł wydane w Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria (adres Restauracji w pkt.4). Punkty są dodawane
w formie naklejek umieszczanych na kartach Programu Lojalnościowego Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria, przy czym jedna naklejka jest równoznaczna
z posiadaniem przez Uczestnika 1, 2, 5 lub 10 pkt, w zależności od ilości punktów
wskazanych na danej naklejce.
15. Warunkiem dodania punktów na kartę uczestnika Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria jest okazanie przez Uczestnika karty
Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria przy
czym okazanie karty musi nastąpić przy dokonywaniu przez Uczestnika zakupów,
przed zamknięciem transakcji.
16. Zgromadzone przez uczestników punkty w ramach Programu Lojalnościowego
Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria uprawniają do wymiany punktów na
pełnowartościowe dania w Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria (adres
Restauracji w pkt.4), według zasady: ilość powyżej 25 punktów zgromadzonych
przez jednego Uczestnika uprawnia do ich wymiany na jedno pełnowartościowe
danie, przez które rozumieć należy dowolne danie z obowiązującej w dacie
dokonywania wymiany karty menu Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria
(adres Restauracji w pkt.4). Wartość dania nie może być niższa niż 25 złotych.
Punkty nie uprawniają do otrzymania napojów, w tym alkoholi.
17. Punkty niewykorzystane przez Uczestnika przy danej wymianie zostają
przeniesione na kolejną kartę Programu Lojalnościowego tego Uczestnika wydaną na
jego wniosek.
18. Punkty uzyskane w ramach Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO
Ristorante & Pizzeria można wymieniać wyłącznie w Restauracji (adres Restauracji
w pkt.4), tj. nie można ich wymienić w dostawie.
19. Punktów zgromadzonych na Karcie Programu Lojalnościwego Restauracji
PORTOFINO Ristorante & Pizzeria nie można łączyć z punktami zdobytymi na innej
Karcie Programu Lojalnościwego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria,
z zastrzeżeniem przejścia punktów na nową kartę Uczestnika, o którym mowa w pkt
17 niniejszego regulaminu. Puktów zgromadzonych na Karcie Programu
Lojalnościwego Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria nie można również
łączyć z środkami pieniężnymi przez co rozumieć należy brak możliwosci
uzupełnienia brakujących punktów poprzez zapłatę środków pieniężnych.
C. Postanowienia końcowe
20. Reklamacje na działanie programu lojalnościowego można składać pisemnie w
siedzibie Organizatora, będą one rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia
reklamacji.
21. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia trwania, zawieszenia lub
zakończenia Programu Lojalnościowego Restauracji PORTOFINO Ristorante &
Pizzeria w każdym momencie, o czym poinformuje poprzez ogłoszenie na stronie
internetowej www Restauracji PORTOFINO Ristorante & Pizzeria
(www.portofino.waw.pl) oraz w siedzibie Restauracji jak w pkt 4.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2017r.