POMODORO – 5zł

zupka pomidorowa z makaronem „literki”